Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie

ROCZNY PLAN PRACY 2019/20

ROCZNY PLAN PRACYPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie

na rok szkolny 2019/2020

„Hałabała zdrowo gotuje, dba o bezpieczeństwo i kondycję fizyczną buduje”

 

Cele główne:

· Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.

· Podejmowanie współpracy nauczycieli i rodziców w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych u dzieci.

Cele szczegółowe:

 · kształtowanie i utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu, dbałości o prawidłową postawę ciała;

 · propagowanie zdrowego stylu życia: codzienna aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie;

 · kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z emocjami, stresem, i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia;

 · kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym;

 · poznawanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i nauka zapobiegania im;

 · zachęcanie rodziców i społeczności lokalnej do współdziałania w promowaniu zdrowia, aktywności fizycznej oraz odporności emocjonalnej przedszkolaków.

Zadania do realizacji:

1. Rozwijanie aktywności ruchowej i sprawności fizycznej dziecka

2. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.

3. Kształtowanie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody. 

4. Rozwijanie sprawności ruchowej.                                                                                                    

5. Kształtowanie czynnej i aktywnej postawy wobec zdrowia. 

6. Pobudzanie wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu poprzez eksperymentowanie i wyrażanie własnej indywidualności.

7. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka z uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej.  

8. Propagowanie zdrowego stylu życia.

9. Uświadamianie dzieciom, co sprzyja, a co zagraża ich zdrowiu oraz zdrowiu rówieśników,

10. Podejmowanie działań mających na celu zachowanie higieny osobistej, higieny słuchu i wzroku oraz bezpieczeństwa swojego i innych,

11. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy,

12. Wyrażanie życzliwości, tolerancji i szacunku wobec innych, zwłaszcza do osób niepełnosprawnych i starszych poprzez zrównoważony stosunek do zdrowia, choroby, kalectwa,

13. Wprowadzenie bajkoterapii celem redukowania niepożądanych emocji dzieci.

Efekty do osiągniecia:

· Dobre samopoczucie dziecka poprzez zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka, a co za tym idzie, dbania o dobre samopoczucie dorosłych (nauczycielek, innych pracowników i rodziców) w przeciwnym razie niemożliwe byłoby dobre samopoczucie dzieci,

 · Chronienie i wzmacnianie organizmu dziecka. Zapewnienie wystarczającej dawki nieskrępowanego ruchu, optymalny program dnia i odpowiednie otoczenie,

 · Zdrowe odżywianie się, mające wpływ na samopoczucie fizyczne i psychiczne,

· Prawidłowy rozwój psychiczny dziecka poprzez niwelowanie negatywnych emocji, uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie we wzroście osobistym,

 · Przyswojenie przez dziecko wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża jego zdrowiu. Organizowanie zabaw nie zagrażających jego zdrowiu i życiu,

· Poznanie przez dzieci i rodziców elementarnych działań związanych z profilaktyką zdrowotną, a także postaw proekologicznych oraz stosowanie ich w życiu codziennym.

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 · Wniosków sformułowanych przez Radę Pedagogiczną;

 · Koncepcji pracy przedszkola;

 · Podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 · Oczekiwań rodziców.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny