Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie

STYCZEŃ

           TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC STYCZEŃ

 • ZEGARY I KALENDARZE
 • CORAZ BLIŻEJ GWIAZD
 • ZA ZIMOWĄ SZYBĄ
 • SERCE DLA BABCI I DZIADKA

 

AKTYWNOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ DZIECKA

Dziecko:          

 • rozpoznaje i wskazuje nazwy pór roku oraz miesięcy
 • zna zapis cyfry 7, posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie
 •  zna różne czasomierze, posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • porównuje czas wykonywania różnych czynności
 • wie, do czego służy stoper
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • wie, na czym polega praca zegarmistrza
 • eksperymentuje z wykorzystaniem farb i gąbek
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, kreśli znaki literopodobne, kreśli cyfrę 8
 • orientuje się na kartce
 • odróżnia elementy świata fikcji od rzeczywistości
 • interesuje się czytaniem, zna litery „p”, „P”, czyta krótkie teksty wyrazowo-obrazkowe, wykazuje zainteresowanie wyrazami do globalnego czytania
 • porównuje liczebności zbiorów z zastosowaniem pojęć „mniej”, „więcej”, „tyle samo”, zna i stosuje znaki „>”, „<”, „=”, układa działanie do sytuacji
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych: „gwiazdy”, „gwiazdozbiory”, „Wielki Wóz”, „Wielka Niedźwiedzica”, „Księżyc”, „Słońce”, „kosmos”
 • posługuje się pojęciami: „orbita”, „elipsa”, „planety”, „rok”, „pory roku” „wiosna”, „lato”, „jesień”, „zima”
 • zna i stosuje właściwą kolejność zakładania ubrań zimowych
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych
 • reaguje na sygnał dźwiękowy, skraca czas reakcji na sygnał dźwiękowy
 • działa praktycznie, wykonuje karmidełko dla ptaków, używając dostępnych materiałów, konstruuje postać z materiału przyrodniczego
 • z zainteresowaniem uczestniczy w zabawie sensorycznej  
 • zgniata papier, kształtuje kulę, wykonuje czynności precyzyjne, sprawnie posługuje się nożyczkami
 • uwrażliwia się na barwę dźwięku, rozwija umiejętności wokalne i poczucie pulsu
 • eksperymentuje ruchem i improwizuje taniec do muzyki
 • w sposób kreatywny wypowiada się w formach plastycznych, eksperymentuje graficznie z użyciem farby
 • stosuje poprawnie znaki „+”, „–”, „=”, układa i odczytuje działania dodawania i odejmowania, przyporządkowuje działania do ilustracji  
 • z pomocą nauczyciela wykonuje grę o tematyce zimowej
 • określa i porównuje wielkość przedmiotów, rozumie sformułowanie „mniejszy od…”, „większy od…”  
 • układa rytmy obrazkowe zgodnie z podanym wzorem, przekłada jedną reprezentację rytmiczną na inną
 • eksperymentuje z lodem
 • porównuje długości przedmiotów, używając określeń „dłuższy”, „krótszy”
 • wysuwa hipotezy i wyciąga wnioski z doświadczeń
 • dorysowuje drugą połowę rysunku na zasadzie symetrii
 • zna i umie zastosować przyimki: „na”, „za”, „obok”, „przed”, „nad”
 • orientuje się w schemacie swojego ciała
 • sprawnie przelicza, dodaje i odejmuje w pamięci w czasie zabawy
 • rozumie, że liczebność nie zależy od układu elementów w zbiorze
 • rozpoznaje cyfry od 1 do 8
 • układa zadania tekstowe do animacji sylwetami, wykonuje działania dodawania i odejmowania, posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • wie, co tonie w wodzie
 • wymienia elementy pogody, tworzy kalendarz pogody
 • radzi sobie z emocjami w sytuacji rywalizacji, przy zmiennym szczęściu
 • oraz w sytuacji niepowodzenia
 • odczuwa radość z przygotowania niespodzianki dla bliskich
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, nazywa stopnie pokrewieństwa w rodzinie
 • wykonuje prezent dla dziadków
 • współpracuje z dziećmi w czasie zabawy, respektuje zasady gry
 • integruje się z rówieśnikami
 • nazywa i rozpoznaje zachowania społeczne, tj. szacunek i podziw dla seniorów
 • dostrzega indywidualne potrzeby innych osób
 • słucha poleceń i starannie je wykonuje, obdarza uwagą dzieci i osoby dorosłe
 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny