Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie

STYCZEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC STYCZEŃ

  • ZEGAR I CZAS
  • KOSMICZNE PODRÓŻE
  • BABCIA I DZIADEK TO SKARB
  • ZIMOWE SZALEŃSTWO
  • ZAWODOWE PLANY

AKTYWNOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ DZIECKA

Dziecko:

poszerzenie wiedzy na temat rodzajów zegarków

określanie czynności wykonywanych w różnych częściach dnia: rano, w południe, wieczorem

rozmawianie na temat czasu, rozumienie, że nie można go zatrzymać ani cofnąć

rozumienie pojęć: „wczoraj”, „dziś”, „jutro”

utrwalanie nazw pór roku

poznawanie nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności

stosowanie właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu

obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela, słuchanie ze zrozumieniem innych osób

dokonywanie pomiaru odległości, szacowanie odległości

posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze, stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”

doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia, poznawanie cyfr od „1” do „8”

samodzielne przytaczanie słów rozpoczynających się głoską ,,p”.

odczuwanie empatii oraz chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych

zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu

wykazywanie zainteresowania historią własnej rodziny (prezentacja albumów, pamiątek rodzinnych)

dostrzeganie wyjątkowości własnej rodziny, chęć kultywowania jej tradycji, zainteresowań oraz pasji

próby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, nauka okazywania emocji w akceptowany społecznie sposób

werbalizowanie swoich myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych

świadomość, że bogactwo nie stanowi o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka

krytyka wobec przejawów nierównego traktowania, wyszydzania czy szykanowania

doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka, niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

dostrzeganie uniwersalnych wartości, ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń

słuchanie utworów literatury dla dzieci, bajek, baśni, legend, wypowiadanie się na temat

podejmowanie prób czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytania, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy

wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją

porównywanie długości, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”

próby korzystania z bardziej precyzyjnych sposobów porównywania długości

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny